2. jan. 2013

Bibelord som ofte blir brukt i dagligtale - Del 3

Fanden er løs
Uttrykket blir ofte brukt når det oppstår mye kaos og bråk. Fanden er et mer folkelig navn på Djevelen som han blir uttrykt i Bibelen, og kjent mer fra sagn og eventyr som den store og fæle som er ute etter menneskers sjeler. Fanden har allikevel opphav fra Bibelens verden og nevnte uttrykk stammer fra Johannes Åpenbaring 20,7 der det står følgende: ”Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel.” I blant blir uttrykket også brukt som Djevelen er løs.

Falle i god jord
Dette meget kjente uttrykket brukes når noe man sier blir godt mottatt. Utrykket stammer fra Jesu lignelse om såmannen (Matt. 13:3-24) som sår kornet i forskjellig type vekstjord, i dette tilfellet den gode jord, som nærmere sagt blir presentert i Matt 13,8: ”Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe tretti.” og videre i vers 23 kan vi se Jesus forklare denne delen av lignelsen: ”Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti."

Ilddåp
I dagligtalen blir dette uttrykket brukt om en første og samtidig en stor test eller prøve (Smemo, 2000). Jeg har spesielt merket meg at uttrykket blir brukt under sportsarrangement. Et eksempel kan være når en fotballtrener får i oppgave å overta en klubb som er på randen til nedrykk eller som har gjort det svært dårlig, og dermed må vise hva han duger til og er helst nødt til å prestere allerede fra første kamp. Dermed blir det sagt at denne treneren får sin såkalte ilddåp.
Uttrykket har sin opprinnelse fra Johannes døperens tale i Matteus evangeliet 3,11 der han snakker om Jesus som skal døpe i Den Hellige Ånd og ild: ”Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter meg, er mektigere enn meg.(...) Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.” Dette går senere i oppfyllelse på Pinsedagen i Apostlenes gjerninger.

Den tid, den sorg
Et meget kjent uttrykk som vi i dag bruker når vi bare ønsker å skyve morgendagens bekymringer foran oss og ikke ønsker å bry oss om hva som kommer til å skje senere (Smemo 2000). Sitatet er ikke helt nøyaktig slik opprinnelsen i Jesu Bergpreken sikter til, men har sitt opphav i Jesu ord om at ”Hver dag har nok med sin egen plage” eller sett mer i sammenheng: ”Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.” Det Jesus mente her var at den som tror på Gud, er i trygge hender (Smemo 2000).

Restaurant
Ordet kommer fra det latinske ordet restaurere for et spisested som igjen betyr å fornye eller gjenoppbygge. Restaurant er kanskje det ordet man minst kunne tenkt seg å kunne ha et Bibelsk opphav, men hvis forklaringen som Dag Skjær Smemo(2000, s.197) gir oss stemmer så er det jo temmelig interessant: En mann ved navn Boulanger åpnet i 1765 i Paris et spisested av det slaget som senere ble kalt for restaurant. Over inngangsdøren hadde Boulanger en forvansking av Vulgatas oversettelse av Matt. 11,28: Venite ad me omnes qui stomacho laboratis, et ego vos restaurabo (På norsk: Kom til meg alle dere som sliter med magen/ har magebesvær, og jeg vil gi dere hvile.). Fra dette sies det av noen at vi også har fått ord som restauratør og restaurasjon.  
Opprinnelig lyder Jesu ord i verset i Matt. 11 slik: "Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!"

Kilder:
Smemo, D. (2000) Bibelord i dagligtale, Det Norske Bibelselskap  

Ingen kommentarer: